In navolging van de nieuwe insolventiewetgeving, die in werking treedt op 1 mei 2018 en waardoor voortaan alle ‘ondernemingen’ een procedure WCO kunnen aanvragen of in voorkomend geval failliet kunnen verklaard worden, zal ook het overige handelsrecht aangepast worden en omgevormd worden tot een modern ondernemingsrecht.

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet hiertoe recent goed.

Volledig artikel en bron: Imposto