Het Arbeidshof herhaalt in haar arrest de geldende rechtspraak dat er slechts sprake is van misbruik van recht wanneer een recht wordt uitgeoefend op een wijze die kennelijk de grenzen te buiten gaat van de normale uitoefening van dat recht door een voorzichtig en bezorgd persoon.

Volledig artikel en bron: Younity

Gerelateerde opleidingen

Op 11.12.2018 geven mr. Olivier Wouters en mr. Arnout Crauwels een rechtspraakoverzicht en stand van zaken m.b.t. de ontslagwetgeving: 5 jaar Ontslagwet.

Dit seminarie gaat door in Leuven.