De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed over het beheer van het centraal register van testamenten.

Het ontwerp wijzigt een aantal bepalingen van het koninklijk besluit van 25 september 2016. Het zorgt tevens voor de uitvoering en de inwerkingtreding van de principes vastgesteld in de wet van 31 juli 2017, die het Burgerlijk Wetboek wijzigt op vlak van erfenissen en giften.

Een van deze principes is de inschrijving van de gegevens van 'verklaring van behoud' in het centraal register van testamenten.

Concreet betreft dit de mogelijkheid om een erfenis toch nog onder de oude regels te laten vallen, ook bij overlijden nà 1 september 2018. Die wijziging heeft de ministerraad nu goedgekeurd in een Koninklijk Besluit.

Zo'n 'verklaring van behoud'  kan dus tot 31 augustus 2018 bij de notaris afgelegd worden.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 2016 houdende het beheer van het centraal register van testamenten en het centraal register van huwelijksovereenkomsten

Bron: Ministerraad - 22 februari 2018

Gerelateerde opleiding

Meer weten over dit overgangsrecht? 

Tijdens het seminarie 'Testamenten en schenkingen: Quid overgangsrecht in het nieuwe erfrecht ?'gaat Mr. Ann Maelfait hier dieper op in: wat is er concreet mogelijk en in welke gevallen is het opportuun om iets te ondernemen voor bestaande testamenten en schenkingen.

Dit seminarie gaat door op 06.03.2018 - in Gent.