Sinds 1 januari 2018 is het verlaagd opklimmend tarief in de vennootschapsbelasting voor KMO’s vervangen door het lineair tarief van 20% op de eerste schijf van 100.000 EUR belastbaar inkomen - en dit onder bepaalde voorwaarden, zoals de toekenning van een minimumbezoldiging aan één van haar bedrijfsleiders.

Middels een recente wetswijziging (*) geldt de minimumbezoldigingsvereiste ook voor vennootschappen zonder bedrijfsleiders-natuurlijke personen. Voorheen was het onduidelijk of dit enkel voor natuurlijke dan ook voor rechtspersonen gold.

 

Volledig artikel en bron: Tiberghien

(*) Wet van 30 juli 2018 houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen (BS 10 augustus 2018)

Gerelateerde opleidingen

Op 27.11.2018 organiseren wij de jaarlijkse studienamiddag 'Fiscale eindejaarsoptimalisatie' met Filip Mees. Dit seminarie gaat door in Gent en deelnemers ontvangen het gelijknamige boek van de spreker, dat in de prijs inbegrepen.