Vanaf 1 januari 2019 treedt een nieuwe wetgeving in voege die het leven van de mede-eigenaars aanzienlijk gemakkelijker zal maken. Een flexibeler besluitvormingsproces, meer nadruk op efficiëntie, een evenwichtiger verhouding tussen de eigenaars onderling en minder juridische onduidelijkheid vormen de grote pijlers.

Volledig artikel en bron: Monard Law