Kleuren en kleurencombinaties kunnen als een merk geregistreerd worden onder strikte voorwaarden. Het Europees Gerechtshof heeft de principes nog eens bevestigd.

Volledig artikel en bron: Novagraaf

zie ook:

Arrest van het Gerecht (Tweede kamer)- 30 november 2017 

Uniemerk – Nietigheidsprocedure – Uniemerk dat bestaat uit een combinatie van de kleuren blauw en zilver – Absolute weigeringsgrond – Voldoende duidelijke en nauwkeurige grafische voorstelling – Noodzaak van een systematische schikking die de kleuren op van tevoren bepaalde en duurzame wijze met elkaar in verbinding brengt – Gewettigd vertrouwen – Artikel 4 en artikel 7, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 4 en artikel 7, lid 1, onder a), van verordening (EU) 2017/1001]

lees hier de tekst van het arrest

 

Gerelateerde opleiding

 

Op 23.01.2018 zetten we de voornaamste hervormingen m.b.t. het EU-merkenrecht voor u op een rijtje tijdens onze webinar: De hervormingen van het EU-merkenrecht.