In het Staatsblad van 19 juli 2018 werd de ‘Wet van 16 augustus 2016 houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, gedaan te Brussel op 16 december 2014’ gepubliceerd, wet die in werking is getreden op 1 juni 2018.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze Juristendagen neemt mr. Stephanie Wuyts enkele actuele topics van het Merkenrecht onder de loep : Merkenrecht in de praktijk - 28.08.2018 - Gent (Lochristi)

Dit najaar organiseren wij ook onze jaarlijkse studiedag 'Actualia Intellectuele eigendomsrechten'. Deze gaat door op 19.10.2018 in Gent.