In tegenstelling tot wat sommigen misschien (zouden willen) vermoeden, kunnen meerwaarden op bitcoins belastbaar zijn, hetzij als beroepsinkomen (aan de progressieve tarieven), hetzij als divers inkomen (aan 33%).

De rulingdienst heeft zich voor het eerst uitgesproken over het belastingregime van meerwaarden op bitcoins (ruling nr. 2017.852, 5 december 2017) en komt in het concrete geval tot het besluit dat de meerwaarden niet belastbaar zijn als beroepsinkomsten. 

Volledig artikel en bron: Mythra advocaten