In dit artikel wijst de auteur op de impact van de invoering van het meervoudig stemrecht waarmee een einde komt aan het principe: één aandeel, één stem, één dividend.
Alvorens de nieuwe wetgeving toe te passen, pleit de auteur er voor in dialoog te gaan met alle aandeelhouders...

Volledig artikel en bron: Deminor - bijdrage van Bernard Thuysbaert

Gerelateerde opleidingen

Wij besteden veel aandacht aan het nieuwe vennootschapsrecht tijdens onze zomerprogramma's.

Zowel op onze Zomerse Wetsdagen begin juli, als tijdens onze Juristendagen eind augustus, zullen vooraanstaande sprekers diverse aspecten uit het nieuwe en klassieke vennootschapsrecht belichten.