Sinds 1 juni 2019 geldt er inzake thematische verloven (ouderschaps-; palliatief verlof of verlof voor medische bijstand) een verhoogde flexibiliteit, hetgeen het aantal aanvragen kan doen stijgen.

Zo zal het ouderschapsverlof opgenomen kunnen worden met 1/10 en bestaat de mogelijkheid tot kortere periodes bij voltijdse en halftijdse opname.

De werkgever dient een aantal aandachtspunten in acht te nemen.

Volledig artikel en bron: BDO

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze webinar days hebben we een webinar met een update rond sociaal recht.