De ministerraad heeft op 16 november 2018 op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goedgekeurd dat wijzigingen aanbrengt aan verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht op het vlak van mededingingsrecht.

Zo zullen o.m. de regels met betrekking tot de inbreuken op het kartelverbod begaan door natuurlijke personen verduidelijkt worden.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Persbericht Ministerraad 16 november 2018