Gevolgen van opzettelijke verzwijgingen

geen oorzakelijk verband vereist tussen verzwijging en verwezenlijking van het risico: bvb. het verzwijgen van kanker en overlijden door een hartaanval (welke los staat van de kankeraandoening) zal toch de nietigheid van de overeenkomst tot gevolg hebben

het beroep op een tussenpersoon de verzekeringsnemer niet ontslaat van een persoonlijke mededelingsplicht

het Hof van Cassatie op 6 oktober 2011 oordeelde dat de tussenkomst van een voor de verzekerde optredende makelaar in de regel de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst niet in de weg staat als er een opzettelijke verzwijging of valse verklaring is geweest.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleiding

Tijdens de 'Themadag ‘Verzekeringsrecht:6 actuele topics’, welke doorgaat in Gent op 15 juni 2018 in Gent zal mr. Sandra Lodewijckx één van de zes sessies verzorgen, meer bepaald de sessie ‘Verzekeringen en marktpraktijken: recente ontwikkelingen’.