Maakt een wanverhouding tussen wat de vergoeding die de managementsvennootschap factureert en wat ze uitbetaalt aan de bedrijfsleider anderzijds, sowieso een abnormaal en goedgunstig voordeel uit?
Volgens het Hof van Beroep van Gent niet noodzakelijk. In een recent arrest geeft het de fiscus ongelijk: die mogen er niet van uitgaan dat de "belastingplichtige geen winst zou kunnen of mogen maken op het leveren van de managementprestaties en de door haar geleverde prestaties louter zou moeten factureren aan de kostprijs van haar eigen bestuurder".

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

 

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze themadag 'Vennootschapsconstructies' die doorgaat op 23.02.2018, komen de vennootschaps- en sociaalrechtelijke aspecten van de managementvennootschap aan bod tijdens de sessie "Managementvennootschap en vennootschap-bestuurder" gegeven door dr. Nele Somers en mr. Tom Messiaen.