Prejudiciële verwijzing – sociale politiek – Richtlijn 2000/78/EG – gelijke behandeling – verschil in behandeling gebaseerd op godsdienst of overtuiging – beroepsactiviteiten van kerken en andere organisaties waarvan de grondslag op godsdienst of overtuiging is gebaseerd – godsdienst of overtuiging die een wezenlijke, legitieme en gerechtvaardigde beroepsvereiste vormt gezien de grondslag van de organisatie – begrip – aard van de activiteiten en context waarin zij worden uitgeoefend – artikel 17 VWEU – artikelen 10, 21 en 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie   

Volledige bespreking en bron: LegalNews.be

Verwijsregel

HvJ 17 april 2018, nr. C-414/16, V. Egenberger/Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung eV

Gerelateerde opleiding

 Tijdens onze jaarlijkse studienamiddag 'Actualia Ontslagrecht' bespreken mr. Bart Vanschoebeke en mr. Ann Witters (Claeys & Engels) de actuele tendensen in de rechtspraak en wetgeving rond het ontslagrecht.

U kan deze studienamiddag bijwonen in Sint-Niklaas op 15.05.2018 of in Leuven op 19.06.2018.