Het is algemeen aanvaard dat bij selectieve distributie de officiële verdeler de producten nooit mag leveren aan onofficiële verdelers. Dat kan zolang de producenten niet-discriminerende en kwalitatieve criteria gebruiken om hun verdelers te kiezen.  

Maar geldt dit ook in een gewijzigde context van hypersuccesvolle online platformen ? 

N.a.v. een zaak die momenteel behandeld wordt door het Hof van Justitie, heeft de advocaat-generaal zich positief uitgelaten in zijn conclusie.

Luxe behoeft bescherming, ook als dat anderen, zoals online platforms, uitsluit. Een luxemerk (i.c. Coty) kan m.a.w. eisen dat zijn verdeler niet verkoopt via platforms van derden.

Verwacht wordt dat het Hof dit standpunt ook zal volgen. 

 

Volledig artikel en bron: Monard Law

Bespreking van de Conclusie van advocaat-generaal N. WAHL van 26 juli 2017 in zaak C‑230/16 (Coty Germany GmbH tegen Parfümerie Akzente GmbH)