Onder invloed van Europese rechtspraak werd de algemene Limosa-meldingsplicht voor zelfstandigen omgevormd tot een meldingsplicht voor welbepaalde limitatief opgesomde risicosectoren.

Het uitvoeringsKB is thans verschenen en zorgt voor de omschrijving van begrippen als de “sectoren” en de “procedure tot vaststelling van deze sectoren” zodat de regeling nu op 1 januari 2019 van kracht kan worden.

(Koninklijk besluit van 21 december 2018 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet (I) van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen, wat betreft de bepaling van de risicosectoren bedoeld in artikel 137, 6° van de programmawet (I) van 27 december 2006 in het kader van de voorafgaande melding voor gedetacheerde zelfstandigen, BS 31 december 2018)

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

Gerelateerde opleidingen

Op 21.02.2019 organiseert M&D de jaarlijkse studiedag 'Grensoverschrijdende tewerkstelling'. Op deze studiedag komen 4 actuele topics uit het internationale arbeids- en socialezekerheidsrecht aan het bod.