Kunnen de bijzondere voorrechten al dan niet als zakelijke zekerheden worden beschouwd en schuldvorderingen gewaarborgd door bijzondere voorrechten als buitengewone schuldvorderingen in de opschorting?

De ondernemingsrechtbank van Antwerpen heeft deze vraag - in haar vonnis van 1 maart 2019 - beantwoord op basis van bestaande definities van zakelijke zekerheden en bijzondere voorrechten waarbij de nadruk wordt gelegd op de preferentie welke deze verleent op bepaalde bestanddelen van de schuldenaar en waarin zakelijke zekerheden uitdrukkelijk worden gelijkgesteld met bijzondere voorrechten.

Volledig artikel en bron: TBH Actualiteit

Gerelateerde opleidingen

Op onze studiedag 'Actualia Insolventierechtlaten we vier specialisten aan het woord die elk grondig ingaan op een actueel onderdeel van het ruime insolventierecht.