Kort overzicht en bespreking van de belangrijkste maatregelen uit de ‘wet van 25 december 2017 tot hervorming van de vennootschapsbelasting’.

Volledig artikel en bron: Legal World