Voorafgaand aan de ontbinding zal de vennootschap haar vermogen moeten vereffenen, waarbij de rechten van de schuldeisers moeten worden beschermd.  Zij hebben immers bij de verdeling van de activa voorrang op de aandeelhouders.

In de praktijk leidt dit in veel gevallen tot een belangenconflict tussen schuldeisers en aandeelhouders.

Om hieraan tegemoet te komen voorziet het ontwerp WVV een aantal nieuwigheden waarvan de krachtlijnen de volgende zijn:

1. Versoepeling van de procedure inzake niet-deficitaire (batige) vereffeningen

2. Uitbreiding van het toepassingsgebied van de ééndagsprocedure

3. Beslechting van een aantal fundamentele vragen (Bestemming vergeten activa; Aansprakelijkheid vergeten passiva ...)

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law