Een kort overzicht van de voornaamste krachtlijnen uit het voorontwerp van wet tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dat recent door de Ministerraad werd goedgekeurd.

Volledig artikel en bron: BDO Belgium

Gerelateerde opleiding

Over de geplande hervormingen in het vennootschapsrecht, zal prof. Philippe Ernst het hebben tijdens zijn sessie op de Juristendagen.