In deze bijdrage aandacht voor 2 belangrijke hervormingen : de voorontwerpen ‘houdende hervorming van het ondernemingsrecht’ en ‘tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen’.

Deze moeten het Belgisch vennootschaps- en ondernemingsrecht ingrijpend hervormen en moderniseren zodat het Belgisch ondernemingsklimaat aantrekkelijker wordt en België bijgevolg de concurrentie aankan met de andere EU-lidstaten. 

Volledig artikel en bron: Peeters Euregio Law