Bij de hervorming van het insolventierecht zijn de zgn. 'vereenvoudigde pauliana's' hernummerd. Maar bij nadere lezing blijkt dat in het  nieuwe artikel XX.111, 2° WER  het woord “schuldvergelijking” verdwenen is.

Quid?

De wetgever heeft hiermee gewoon de faillissementswetgeving in lijn gebracht met het geldende recht.

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab