Elke vennootschap moet aangifte doen van faillissement  en dit binnen een maand nadat zij op duurzame wijze heeft opgehouden te betalen en haar krediet van schuldeisers, handelspartners en bankiers kwijt is geraakt.

Bestuurders die nalaten dit te doen maken zich schuldig aan een misdrijf én kunnen persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor de schade die er uit voortvloeit. Dat betekent dat een leverancier met onbetaalde facturen in dat geval verhaal kan halen bij de bestuurder van de in gebreke blijvende vennootschap.

Volledig artikel en bron: Monard Law

 

Gerelateerde opleidingen

Op 25.10.2017 (Gent)  en 09.11.2017 (Kontich) geven Mr. Eddy Van Camp en Mr. Ilse Mertens hun jaarlijks seminarie 'Faillissementsrecht' met een grondige analyse van het faillissementsrecht aan de hand van de recente rechtspraak.

Daarnaast zullen zij de nieuwigheden uit het insolventierecht uitvoering bespreken en toelichten tijdens de studienamiddag "De Hervorming van het Insolventierecht". U kan deze studienamiddag volgen op 14.12.2017 in Gent of op 19.12.2017 in Beveren.