Vanaf 1 oktober 2017 kan in de Europese Unie ook een certificeringsmerk worden aangevraagd. De bescherming van het Uniecertificeringsmerk is vanaf dan geregeld in artikel 83 (en verder) van de Uniemerkenverordening. 

Volledig artikel en bron: Novagraaf