Referentieregel
Arbhof. Antwerpen 2 december 2019, niet gepubliceerd

Samenvatting

Een contractueel personeelslid van een overheidswerkgever zal een misbruik van ontslagrecht moeten bewijzen volgens de regels van het burgerlijk recht wanneer hij een vergoeding vordert wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Zelfs wanneer het ontslag wordt gegeven om een reden die geen verband houdt met de geschiktheid of het gedrag van de werknemer en evenmin gesteund is op de noodwendigheden van de onderneming, zal het toch niet kennelijk onredelijk zijn, zolang niet eveneens bewezen is dat een normale en redelijke werkgever dezelfde ontslagbeslissing nooit zou hebben genomen.

Bron: Mploy, nieuwsbrief 2019-8

Gerelateerde opleidingen

Tijdens onze jaarlijkse studienamiddag "Actualia Ontslagrecht" behandelen mr. Bart Vanschoebeke en mr. Ann Witters (advocaat-vennoten, Claeys & Engels) de voornaamste ontwikkelingen in het ontslagrecht vanuit en voor de praktijk.