Vlabel is van oordeel dat een beding van aanwas met betrekking tot niet-onverdeelde goederen theoretisch niet bestaat. Wanneer het echter om een notarieel kanscontract ten bezwarende en bijzondere titel gaat, kan alsnog dezelfde fiscale regeling toegepast worden als bij een beding van aanwas.

Maar de administratie blijkt in de concrete toepassing van dit standpunt mild te zijn.

Het blijft echter aan te raden om een juiste redactie van een beding van aanwas / kanscontract te hanteren, om bij de uitwerking erf- en/of schenkbelasting te vermijden.

Volledig artikel en bron: Delboo - Nieuwsbrief maart 2018

Gerelateerde opleiding

Met het nieuwe erfrecht in aantocht, is het belangrijk te weten wat de gevolgen zijn voor bestaande testamenten en schenkingen. Dat zal immers van toepassing zijn op de schenkingen en testamenten die voor deze datum werden gedaan of opgesteld.

Mr. Ann Maelfait bekijkt tijdens het seminarie 'Testamenten en schenkingenwat er tijdens de overgangsperiode concreet mogelijk is.