In deze bijdrage leggen de auteurs het belang uit  dat een bouwheer heeft om tijdens de onderhandelingen met de architect ervoor te zorgen dat de architect de clausule die zijn “in solidum gehoudenheid” uitsluit , uit het contract weert. 

Dat beperkt immers zijn risico's op insolventie van een van de bouwpartners.

Volledig artikel en bron: Monard Law

 

Gerelateerde opleiding

Op 23.02.2018 bespreekt Mr. Carlos De Wolf de problematiek van het 'Geïntegreerd Bouwproces' - een combinatie van verschillende actoren met onvermijdelijke wrijvingspunten.