De ministerraad keurt de versterking van de Kaaimantaks - zoals beslist in het Zomerakkoord, goed.

Het gaat om een nieuwe reeks maatregelen die de bestaande taks verbeteren en verstrengen. Zo zullen bv. ook de zogenaamde “fonds dédiés” gekoppeld aan een levensverzekeringscontract, in het vizier komen.

De aanpassingen zullen deel uit maken van de Programmawet die in het parlement behandeld zal worden.

Volledig artikel en bron: Persbericht Van Overtveldt

Gerelateerde opleiding

Op 14 december 2017 organiseren wij de studiedag 'Fiscale Hervormingen 2017'. Mr. Dirk Coveliers zal tijdens zijn sessie de wijzigingen inzake spaar- en beleggingsfiscaliteit bespreken, en verder op de nieuwe regels rond de Kaaimantaks ingaan.