Op 6 november 2017 heeft de Regering haar ontwerp van Programmawet in de Kamer ingediend. Deze bevat o.a. tal van maatregelen uit het Zomerakkoord.

Op sociaalrechtelijk vlak gaat het o.m. om:

- Wijninckx-bijdrage (verhoging van 

- Uitbreiding toepassingsgebied flexi-jobs

- e-commerce: versoepeling invoering nachtarbeid

- invoering winstpremie (nieuw)

- ...

Bron: Van Eeckhoutte, Taquet & Clesse

De tekst van de Programmawet vindt u hier.  

Gerelateerde opleiding

De 'winstpremie' komt aan bod tijdens de studienamiddag 'Bezoldigingstechnieken anno 2018' van 08.12.2017.

De fiscale aspecten uit het Zomerakkoord - eveneens verwerkt in deze Programmawet - o.a. op vlak van de spaar- en beleggingsfiscaliteit, komen aan bod tijdens de studiedag 'Fiscale hervormingen' op 14.12.2017.