De recent in het parlement ingediende Programmawet voorziet in de invoering van zgn. "mystery calls" - sociaal inspecteurs zullen hierdoor specifieke bevoegdheden krijgen inzake onderzoek en vaststelling van ‘discriminatoire’ inbreuken teneinde het bewijs van het plegen van dergelijke inbreuken te vergemakkelijken.

Concreet zullen zij zich  kunnen voordoen als (potentiële) cliënten of (potentiële) werknemers om na te gaan of op grond van een wettelijk beschermd criterium gediscrimineerd werd of wordt.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleiding

Meester Tom Messiaen (advocaat-vennoot Monard Law) spreekt tijdens de studiedag ‘Ondernemingsstrafrecht’  over het onderdeel ‘Sociaal strafrecht’ 

Deze studiedag gaat door op 01.12.2017 in Sint-Niklaas.

Tijdens de themadag 'Grensoverschrijdende tewerkstelling' zal Mr. Tom Messiaen een sessie geven rond de bevoegdheden van de sociale inspectie, sociale dumping en vervolging.

Deze themadag gaat door op 26.01.2018 in Sint-Niklaas