Voor aanbieders van essentiële diensten en digitaledienstverleners gelden verstrengde cyberveiligheidsmaatregelen. Ze moeten passende en evenredige technische en organisatorische maatregelen nemen.

Dat volgt uit de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid die de Europese NIS-richtlijn (2016/1148/EU) omzet in Belgische wetgeving.

Hiermee scherpt België zijn cybersecuritybeleid aan.

Volledig artikel en bron: Eubelius