"Customer profiling" en GDPR - kan je nog een klantprofiel opstellen om de wensen en verwachtingen van (nieuwe) klanten zichtbaar te maken en te vertalen naar acties?

"Profiling" vereist een geldige wettelijke grondslag, mag geen gebruik maken van persoonsgevoelige data (tenzij met voorafgaande toestemming) en mits de privacy gegarandeerd blijft.

Volledig artikel en bron: time.lex

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studiedag "Dataprotection & GDPR" van 07.12.2017 krijgt u een praktijkgericht overzicht van de implementatie van GDPR in diverse rechtsdomeinen.