Unia, het Interfederaal Centrum ter bestrijding van o.m. discriminatie, stelt dat een onderneming die kandidaat-jobstudenten uitsluit vanwege een bepaald beschermd criterium, dat enkel kan mits een legitiem doel én voorzover er sprake is van proportionaliteit.
Studenten uitsluiten van vakantiejobs alleen omdat ze geen werkende familieleden hebben in die onderneming, beantwoordt volgens Unia niet aan de mogelijke proportionaliteitstoets.

Volledig artikel en bron: Sherpa Law

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studienamiddag 'Discriminatie op de werkvloer' schetsen we, a.d.h. recente rechtspraak en n.a.v. het 10-jarig bestaan van de antidiscriminatiewetten, de problematiek van mogelijke discriminatiegronden op de werkvloer zetten en vanuit een praktijkbenadering de voornaamste aandachts- en knelpunten op een rijtje.