Slachtoffers van kartels kunnen voortaan makkelijker een schadevergoeding krijgen.

Met een wet van 6 juni 2017 worden speciale procedureregels ingevoerd: zo worden kartels vermoed schade te veroorzaken (weerlegbaar vermoeden) en wordt het bewijsmateriaal toegankelijker.

De rechter kan een procespartij immers verplichten om specifieke relevante bewijsstukken of relevante categorieën bewijsmateriaal voor te leggen. Wie zo’n door de rechter opgelegd bevel tot overlegging niet nakomt, riskeert een geldboete van 1.000 tot 10.000.000 euro.

Zie ook :

  • Wet van 6 juni 2017 houdende invoeging van een Titel 3 “De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht” in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van definities eigen aan Boek XVII, Titel 3 in Boek I en houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van economisch recht, BS 12 juni 2017
  • Richtlijn nr. 2014/104/EU van 26 november 2014 betreffende bepaalde regels voor schadevorderingen volgens nationaal recht wegens inbreuken op de bepalingen van het mededingingsrecht van de lidstaten en van de Europese Unie

 

Volledig artikel (met bespreking van deze wet) en bron: Peeters advocaten

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Juristendagen eind augustus, staan een aantal sessies rond mededinging en oneerlijke handelspraktijken op het programma.