De hervorming 'volgt' op de hervormingen binnen het erfrecht en zal dus naar alle verwachtingen samen met deze in werking treden - 1 september 2018.

Bedoeling is om te komen tot:

1) een verfijning van de regels van het wettelijk stelsel ;

2) een betere wettelijke omkadering van het stelsel van scheiding van goederen en bedingen die echtgenoten daaraan kunnen toevoegen;

3) Nieuwe evenwichten inzake de positie van de langstlevende echtgenoot in het huwelijksvermogens-én erfrecht.

Volledig artikel en bron: Sherpa Law

Gerelateerde opleiding

Tijdens de studienamiddagen 'Hervormingen van het huwelijksvermogensrecht' geeft meester Ann Maelfait een eerste overzicht van de voornaamste hervormingen. U kan deze studienamiddagen bijwonen op 03.05.2018 in Gent of op 29.05.2018 in Leuven.

Tijdens de studiedagen Familiaal Vermogensrecht voorzien wij twee sessies rond dit topic:

  • Nieuw samengestelde gezinnen onder de hervorming van het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht (Mr. Guillaume Deknudt en Mr. Evy Dhaene)
  • Het statuut van aandelen, beroepsgoederen en cliënteel onder de hervorming van het huwelijksvermogensrecht (Mr. Dominique Pignolet)

Deze studiedagen gaan door op 17.05.2018 in Gent en op 07.06.2018 in Kontich.