De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat instemt met twee internationale akten over de bescherming van kweekproducten en de verlening van Europese octrooien.

  • het internationaal verdrag tot bescherming van kweekproducten, van 2 december 1961, zoals herzien te Genève, op 10 november 1972, 23 oktober 1978 en 19 maart 1991 (het UPOV-Verdrag)
  • het verdrag over de toepassing van artikel 65 van het Verdrag inzake de verlening van Europese octrooien, gedaan te Londen, op 17 oktober 2000 (het Protocol van Londen)

Volledig artikel en bron: Persbericht Ministerraad - 28 september 2018