Bespreking van het KB van 14 september 2017 dat een procedure uitgewerkt om toegang te krijgen tot het Nationaal Pandregister en zowel de pandgever als de koper onder eigendomsvoorbehoud kunnen aan de hand van de raadplegingsgeschiedenis nagaan welke personen hun gegevens de laatste 6 maanden hebben geraadpleegd.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Koninklijk besluit van 14 september 2017 tot uitvoering van de artikelen van titel XVII van boek III van het Burgerlijk Wetboek, die het gebruik van het Nationaal Pandregister betreffen (BS 26 september 2017)