Heel wat ondernemingen beslissen een gedeelte van hun activiteiten (schoonmaak, catering,  bewaking…) uit te besteden aan gespecialiseerde bedrijven (outsourcing) of ze beslissen juist omgekeerd een bepaalde activiteit (juridisch advies, IT-werkzaamheden….) binnen te halen (insourcing).

Zowel bij in- en outsourcing dient de onderneming evenwel een aantal sociaalrechtelijke aspecten goed voor ogen te houden, om te vermijden dat de in- of outsourcing in plaats van tot een kostenbesparing tot een financiële aderlating leidt.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be