In principe moet een economische activiteit – zonder onderbreking - worden verdergezet gedurende een periode van drie jaar na de schenking om de vrijstelling te behouden.

De tijdelijke stopzetting van activiteiten kan ook tot gevolg hebben dat er minder loonlasten zullen worden uitbetaald (hetgeen tevens geldt als een criterium voor het behoud van het gunstregime).

De Vlaamse Belastingdienst geeft 2 maanden extra de tijd, te rekenen vanaf 19 april 2020, om te voldoen aan de voorwaarden voor een fiscaal gunstregime. Is dit een oplossing voor het behoud van de vrijstelling van schenkbelasting voor familiebedrijven?  

Volledig artikel en bron: Tiberghien

Gerelateerde opleidingen

cc