Op 16 mei 2019 heeft het Hof van Justitie zijn oordeel geveld in de zaak Plessers.
In zijn beoordeling stelt het Hof dat de 'overdracht onder gerechtelijk gezag' niet gelijk kan worden gesteld met een faillissementsprocedure, noch een soortgelijke procedure.
Voor een eerste bespreking, zie: TBH Actualiteit
Lees hierna de tekst van het arrest:
HvJ - arrest van het Hof (derde kamer), 16 mei 2019
Prejudiciële verwijzing – Overgang van ondernemingen – Richtlijn 2001/23/EG – Artikelen 3 tot en met 5 – Behoud van de rechten van de werknemers – Uitzonderingen – Insolventieprocedure – Procedure van gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag – Behoud van het geheel of een gedeelte van de onderneming – Nationale wettelijke regeling op grond waarvan de verkrijger, na de overgang, de werknemers van zijn keuze kan overnemen (zaak C‑509/17)

Gerelateerde opleidingen

Op onze studiedag 'Actualia Insolventierechtlaten we vier specialisten aan het woord die elk grondig ingaan op een actueel onderdeel van het ruime insolventierecht.