Huurwaarborglening in Staatsblad van 13 december 2018

In het Staatsblad van 13 december 2018 is het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een huurwaarborglening’ van 7 december 2018 gepubliceerd.

De persoon die een huurovereenkomst ondertekent en daarvoor een huurwaarborglening aanvraagt, moet aan 10 voorwaarden voldoen, opgesomd in artikel 4 van het decreet.

Volledig artikel en bron: LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

Op 21 februari 2019 organiseren we een studienamiddag rond woninghuur.