Samenvatting
Wanneer een verhuurd appartement niet stedenbouwkundig vergund is, dan druist dit in tegen de openbare orde. De vordering tot het bekomen van achterstallige huurgelden is dan ook ontoelaatbaar bij gebrek aan rechtmatig belang.

De tegenvordering van de huurder tot nietigverklaring van de huurovereenkomst is gegrond.

Vindplaats
Huur 2019, afl. 3, 133

Referentieregel
Rb. Antwerpen (afd. Turnhout) nr. 19/575/A, 17 juni 2019

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de studiedag Huur worden vier sessies gegeven door ervaren experten in het vak, met ruime mogelijkheid tot vraagstelling en aandacht voor de laatste tendensen op het gebied van Huur.