Het Hof van Cassatie bevestigt dat in mededingingszaken geen gebruik mag worden gemaakt van bewijsmateriaal dat tijdens onwettige huiszoekingen in beslag wordt genomen of dat dankzij die huiszoekingen wordt verkregen.

Cass. (1e k.) AR C.15.0258.N, 26 april 2018 (Belgische Mededingingsautoriteit / TUI Travel Belgium nv, Jetair nv, Jetaircenter nv, e.a.)

Volledig artikel en bron: Eubelius

Gerelateerde opleiding

Tijdens onze Juristendagen komt ook het mededingingsrecht aan bod: tijdens de sessie 'Contracten met concurrenten' bekijkt mr. Joost Haans wat er kan en wat er niet kan op vlak van ondernemingsverenigingen, kartelvorming en horizontale samenwerkingsovereenkomsten ...

Sessie 18 - Contracten met concurrenten - Antwerpen - 30.08.2018