Een artikel van Kristof Wauters (UHasselt) n.a.v. de aankondiging van minister Van Overtveldt omtrent het voornemen van de fiscus om vanaf 2018 samen te werken met ondernemingen in het kader van de fiscale controle.

Het traditionele conflictmodel tussen fiscus en belastingplichtige zal daarbij worden verlaten en maakt plaats voor een consensusmodel, gebaseerd op begrip, transparantie en wederzijds vertrouwen, en dit naar Nederlands voorbeeld (het zogenaamde Horizontaal Toezicht).

Volledig artikel en bron: Corporate Finance Lab