(Samenvatting)

Artikel 35 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, in die zin geïnterpreteerd dat het een beletsel vormt voor het recht van een door een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag, om dringende redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, te worden gehoord, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.

Rekening houdend met de rechtspraak van het Hof van cassatie schendt dezelfde bepaling, in die zin geïnterpreteerd dat zij geen beletsel vormt voor het recht van een door een overheid tewerkgestelde werknemer om vóór zijn ontslag, om dringende redenen die verband houden met zijn persoon of zijn gedrag, te worden gehoord, de artikelen 10 en 11 van de Grondwet niet.

Lees de tekst van het arrest hier

Gerelateerde opleiding

Dit arrest - en nog vele andere belangrijke arresten - zal o.m. aan bod komen tijdens onze jaarlijkse update rond ontslagrecht met Mr. Bart Van Schoebeke en Mr. Ann Witters van Claeys & Engels.

U kan deze studienamiddag bijwonen in Sint-Niklaas op 15.05.2018 of in Leuven op 19.06.2018.