In een arrest van 5 juni 2018 (zaak C-210/16) sprak het Hof van Justitie zich uit over de aanbieding door een Duitse vennootschap, gespecialiseerd in onderwijs, van onderwijsdiensten via een fanpagina op Facebook.

Het Hof oordeelde dat de vennootschap in kwestie als beheerder van de fanpagina moet worden geacht samen met Facebook Ierland verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de bezoekers van deze pagina.

Arrest van het Hof (Grote kamer) van 5 juni 2018

Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein tegen Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH

Verzoek van Bundesverwaltungsgericht om een prejudiciële beslissing

Prejudiciële verwijzing – Richtlijn 95/46/EG – Persoonsgegevens – Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van deze gegevens – Bevel tot deactivering van een Facebookpagina (fanpagina) waarmee bepaalde gegevens in verband met de bezoekers van deze pagina kunnen worden verkregen en verwerkt – Artikel 2, onder d) – Voor de verwerking van de persoonsgegevens verantwoordelijke – Artikel 4 – Toepasselijk nationaal recht – Artikel 28 – Nationale toezichthoudende autoriteiten – Bevoegdheden tot ingrijpen van deze autoriteiten

Zaak C-210/16

Volledige  bespreking en bron: Schuermans advocaten

 

 

Gerelateerde opleidingen

Tijdens de webinar 'Privacy en security in de cloud' gaat Mr. Ruben Roex (time.lex) dieper in op de privacymaatregelen en licht de spreker de problematiek verder toe vanuit de zgn. ‘cloud’dienstverlening en dit in het licht van de nationale én Europese regelgeving. Deze webinar gaat door op 21.06.2018.