In een arrest van 11 juli 2018 heeft het Europees Hof van Justitie beslist dat België de Europese regels met de voeten treedt door de rechter, de RSZ en de sociale inspecteurs de mogelijkheid te bieden om een frauduleus verkregen A1-verklaring naast zich neer te leggen, wanneer zij oordelen dat er sprake is van misbruik.

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

HvJ (Vijfde kamer), 11 juli 2018 (zaak C‑356/15)

Niet-nakoming – Sociale zekerheid – Verordening (EG) nr. 883/2004 – Artikelen 11 en 12 alsmede artikel 76, lid 6 – Verordening (EG) nr. 987/2009 – Artikel 5 – Detachering van een werknemer – Aansluiting bij een socialezekerheidsstelsel – Fraudebestrijding – A1-verklaring – Weigering van erkenning door de lidstaat waar de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend, in geval van fraude of misbruik

Lees hier de tekst van het arrest

 

Gerelateerde opleidingen

 

Dit arrest zal besproken worden tijdens het seminarie 'Werken met onderaannemers en zelfstandigen' dat doorgaat op 04.10.2018. Sprekers zijn dan Mr. Dieter Dejonghe en Mr. Veerle van Keirsbilck van Claeys & Engels.