Nationale rechters kunnen sociale zekerheidsattesten uit het land van oorsprong (A1-formulieren), in geval van detacheringsfraude, aan de kant schuiven.

Dat volgt uit een arrest van het Hof Van Justitie dat vandaag geveld werd n.a.v. een prejudiciele vraag gesteld door ons Hof van Cassatie op 7 juni 2016.

Dit arrest heeft belangrijke gevolgen om sociale dumping in sectoren zoals de bouw en transport tegen te gaan: 

"Dankzij deze uitspraak krijgen de inspectiediensten een extra instrument om sociale fraude op te sporen, te stoppen en keihard aan te pakken. Zo creëren we gelijke spelregels en een gezonde eerlijke concurrentie voor onze bedrijven."

 

HvJ (Grote kamer), 6 februari 2018

"Prejudiciële verwijzing – Migrerende werknemers – Sociale zekerheid – Toepasselijke wetgeving – Verordening (EEG) nr. 1408/71 – Artikel 14, punt 1, onder a) – Gedetacheerde werknemers – Verordening (EEG) nr. 574/72 – Artikel 11, lid 1, onder a) – E 101‑verklaring – Bewijskracht – Verklaring die op frauduleuze wijze werd verkregen of ingeroepen" zaak C‑359/16

Lees hier de tekst van het arrest.

Voor een bespreking van dit arrest, zie LegalNews.be

Zie ook : Persbericht Philippe De Backer

 

Gerelateerde opleiding

Meer over deze problematiek komt aan bod tijdens het seminarie "Sociale inspectie in het kader van sociale dumping" dat doorgaat in Sint-Niklaas op 09.03.2018 en waarin de sprekers, advocaten bij Claeys & Engels deze materie grondig toelichten.

Tijdens de jaarlijkse themadag 'Overheidsopdrachten' die doorgaat op 08.03.2018 in Sint-Niklaas, zal Mr. Peter Teerlinck meer concreet de nieuwe regels i.v.m. sociale dumping bij overheidsopdrachten bespreken.