Een inschrijver die kartelafspraken heeft gemaakt, mag bewijzen dat hij inmiddels maatregelen heeft getroffen en weer betrouwbaar is. Als het bewijs toereikend is, kan de inschrijver niet worden uitgesloten. Een inschrijver moet o.a. aantonen dat hij actief heeft meegewerkt aan het onderzoek van de mededingingsautoriteit (art. 2.87a Aanbestedingswet Nederland).

Volledig artikel en bron: Loyens & Loeff via LegalNews.be

Gerelateerde opleidingen

Op 28.11.2018 houden wij een studienamiddag "Actualia Overheidsopdrachten". Onze spreker mr. Peter Flamey zal dan de actuele tendensen rond de uitvoeringsregels nader toelichten.