Een grondige analyse van het begrip 'toestemming' - één van de zes mogelijke rechtsgronden voorzien in de GDPR op basis waarvan persoonsgegevens verwerkt kunnen worden.

Dit op basis van het recent uitgebrachte advies van de zogenaamde ‘Artikel 29-werkgroep’, afgekort de WP29 - het onafhankelijke advies -en overlegorgaan van Europese privacytoezichthouders.

Volledig artikel en bron: Claeys & Engels

Lees hier de tekst van het advies van 28 november 2017 van de WP29

 

Gerelateerde opleiding

Op 20.04.2018 worden tijdens de webinar "GDPR - Frequently asked questions" een aantal vragen rond de praktische implemenatie van de nieuwe verordening behandeld.